FAQ

Odgovori na česta pitanja

 • Kolika je cena usluge 3D modelovanja?

  Cena usluge izrade 3D modela zavisi od kompleksnosti proizvoda, broja 3D modela u sklopu, vremena potrebnog za njegovu izradu, kao i neophodnih testiranja, simulacija i proračuna Vašeg proizvoda.

 • Koliko vremena je potrebno za izradu 3D modela?

  Vreme potrebno za izradu 3D modela zavisi od složenosti Vaše ideje, osobina i zahteva koje želite da Vaš proizvod poseduje.

 • Šta ako nemate odgovarajuću dokumentaciju?

  U slučaju da ne posedujete odgovarajuću dokumentaciju, naš tim pruža uslugu izradu kompletne tehničke dokumentacije i detaljnih proračuna funkcionalnosti Vašeg proizvoda.

 • Koje programe za 3D modelovanje koristimo?

  U procesu 3D modelovanja koristimo vodeće programe i alate, kao što su Autodesk Inventor, Autodesk 3DS Max, AutoCad, Fuson 360 i mnogi drugi, a koji nam omogućavaju da projektujemo delove po najvišim industrijskim standardima i tako uspešno odgovorimo na sve Vaše zahteve.

 • Koja je cena uslužnog 3D štampanja?

  Cena 3D štampanja se kreira u skladu sa dimenzijama dela koji se izrađuje, količine utrošenog materijala za štampu, vrste materijala koji se koristi za štampanje, tehnologije štampe, kao i složenosti same geometrije dela. Takođe, cena zavisi i od toga da li Već imate gotov 3D model, ili je potrebna izrada novog/prepravka postojećeg 3D modela.

 • Koja veličina delova se može izraditi pomoću 3D štampe?

  Pomoću naših 3D štampača možemo izrađivati delove i do maksimalnih dimenzija 300x200x228mm. Moguća je i izrada proizvoda većih dimenzija projektovanjem sistema za sklapanje, tj. podelom Vašeg modela na više zasebnih delova kako bi se nakon štampe spojili u celinu i tako bi Vaš finalni proizvod izgledao kao da je otštaman izjedna.

 • Šta je potrebno za 3D štampu Vašeg modela?

  Za 3D štampu potrebno je da nam dostavite 3D model Vašeg proizvoda, u STEP, STL, OBJ, 3DS, ili nekom drugom formatu koji se može kasnije pripremiti za štampu. U slučaju da nemate model, nudimo uslugu 3D modelovanja tokom kog kreiramo i detaljno razvijamo Vašu ideju.

 • Koje materijale koristimo u 3D štampi?

  U procesu 3D štampe upotrebljavamo širok spektar materijala pogodnih za različite namene i u raznim industrijama, kao što su PLA, ABS, PET-G plastika, guma, plastika ojačana karbonskim vlaknima, materijali otporni na visoke temperature, materijali koji poseduju sertifikate za prehrambenu industriju, vosak za izradu pozitiva za livenje metala, i mnog drugi. Svi materijali koje koristimo su originalni, testirani i sertifikovanog kvaliteta.

 • Koliko vremena je potrebno za izradu dela 3D štampom?

  U zavisnosti od veličine i složenosti, izrada dela pomoću 3D štampe može da traje od 5 minuta do nekoliko desetina sati, pa i dana.

 • 3D štampa vs mašinska obrada?

  Oba načina izrade delaova imaju svoje prednosti i teško je odraditi koji način izrade je bolji. Svaka aplikacija ima svoje potrebe, pa se spram toga i bira način izrade. 3D štampa omogućava brzu, jednostavnu i izradu delova prototipa i finalnih delova visoke preciznosti, kvaliteta i performansi. Dok je mašinska obrada metala i plastike pogodna za delove koji trpe velika opterećenja i koji trebaju da pruže najviše moguće preformanse u industriji.

 • Kolika je cena mašinske obrade metala?

  Cena mašinske obrade metala zavisi od kompleksnosti Vašeg proizvoda, potrebnih mašina za izradu, vremna obrade, izbora i količine utrošenog materijala, kao i toga da li već posedujete sve potrebnu proračune, ili mi kreiramo tehničku dokumentaciju za Vas.

 • Koliko vremena je potrebno za izradu dela mašinskom obradom?

  Vreme potrebno za mašinsku obradu metala ili plastike zavisi od kompleksnosti dizajna, materijala koji se upotrebljavaju, testiranja kvaliteta i mnogo drugih faktora, te je teško odrediti generalno vreme izrade dela mapinskom obradom ako pre toga ne izvršimo pregled Vaše dokumentacije.

 • Da li vršimo kontrolu kvaliteta naših proizvoda?

  Svaki proizvod koji izlazi iz naše radionice, bilo da je u digitalnoj formi (3D model, 3D animacija, 3D simulaija, render) ili fizičkom obliku (deo izrađen 3D štampom ili mašinskom obradom), prolazi kroz rigorozna i detaljna testiranja i analize kvaliteta, preciznosti, bezbednosti, funkcionalnosti i performansi, u skladu sa najvišim standardima naše i Vaše industrije.

 • Koje materijale mašinski obrađujemo?

  U okviru mašinske obrade materijala koristimo materijale poput crnog čelika, inoksa, aluminijuma, bakra, mesinga, plastike i brojnih drugih, kao i obradu svih vrsta industrijskih plastika.